lumi paralele (poetului rătăcitor)

Oglinda în care ţi-ai înfige unghiile Atât de curios, e-nşelătoare… ea te priveşte cu mii de ochi vicleni încercând să-ţi ademenească sufletul, părând că doar imaginea-ţi O fură... ştii oare ce se întâmplă, e încleştare oarbă sau îmbrăţişare ?

Pastel 4

Pe drum în sus, la pas, cocori. Au uitat cerul Şi urcã resemnaţi Un deal etern. *** se ivesc capete din apã bãlãngãnindu-se stupid sunt cele fãrã de ancorã ale-necaţilor de mult. Negru. *** calul din vãi în genunchi se tânguie...

Pastel 2

Limpezimi Ce scâncesc Verde. Apele se suprapun Spumă aspră, albă. Ritm de valuri, Ritm rupt Rotocoale reci Picături de ploaie Zvelte Bat în râuri, ape clare.

Muzică și orgoliu

Simfonie amară De tunete, Sunete scurse Dizgraţios De firesc Spre urechi confuze. Se amestecă Idei din afară În cântec Şi în fiinţa-ascultătoare. Neînţelegerea preţioasă O strângem la piept Şi-n vâltoare De zgomote Tronează mãreţ Imagine veche De orgoliu Patern, Părinte de suflet Al notelor Să naşti prin Sfâşiere Un cuvânt, un acord Prin durerea gândului Rătăcit fără liman În...

Pastel 3

Rotundã, Plinã Suficientã, O sferã marinã În împietrire... O clipã. Armonia Cade în dizgraţie Se sparge În ape amãrui Pentru Început.

Omorâţi-l pe Sam

Seară de poezie germană În oraşul unei toamne reale Cu năvăliri de cuvinte străine… În formă În gust În dimensiunea pe care ocapată Între pereţii albi ai încăperii… Păcat de oraşul scufundat în frig, Inundat de propria-i frumuseţe... Păcat de aceia care au...

Nașterea

M-au luminat prin ramuri, flori M-au amăgit senzații noi, În slav-am înălţat cântări Cu sunet greu, furat în doi. Era un murmur de-nceput Un univers primordial, Miresme noi într-un sărut Lumină dulce-n ideal. În departări se-ngânau Neinventate melodii, Pe când cuvinte noi vibrau Întâia dată în poezii. O...

rătăcitorului…

Am început jocul... sau jocul ne-a început pe noi? Nu ştiu, dar urmăm cu fidelitate regulile-i. … a câta oară se repeta „unica”? Când tocmai te bucurai că eşti secătuit şi deja mumificat Vine (şi e o zi...

armonie acvatică

Sfâşiate în vase chinezeşti Din alte vremi Ape adânci, în cute verzi Îşi clipocesc etern unda. Atomii pământului S-au deprins cu zborul Şi pasăre de pasăre spre a înota. Pot peştii albastrul cerului să-l străbată plutind şi li-e dat să-l confunde cu vibraţii din adâncuri. Alge...